deltahoogte


Eigenschappen

Voorkeurslabeldeltahoogte
DefinitieHoogte van een waterkering, die voldoet aan de veiligheidsnorm volgens de Deltawet.
Toelichting op definitieDe deltahoogte van een waterkering is de vereiste hoogte zoals vastgesteld op grond van de Deltawet die van kracht was tussen 1957 en 2005. In 2005 is de Deltawet opgegaan in de Wet op de waterkering, waarbij nieuwe vereiste dijkhoogtes zijn vastgesteld, die niet meer worden aangeduid als deltahoogte. De Deltawet en zijn opvolger stellen dezelfde eis, namelijk dat de zeewering voldoende hoog en stevig is om tegen een bepaalde zeldzaam zware stormvloed bestand te zijn. De zeldzaamheid (normfrequentie) is op grond van kosten-baten overwegingen vastgesteld op eens per 10.000 jaar voor Noord- en Zuid-Holland, eens per 4000 jaar voor Zeeland, Texel, Friesland en Groningen, en eens per 2000 jaar voor de Friese Waddeneilanden.

In 2017 is overgestapt op de overstromingsrisicobenadering; dit is vastgelegd in de opvolger van de Wet op de waterkering: de Waterwet.

Ontwerphoogte van een waterkering, die voldoet aan de veiligheidsnorm volgens de Deltawet. (Bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-124ff6ee-7c0b-4aac-8c71-62195e850902
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Deltahoogte
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deltahoogteBreder
deltahoogteBron van
deltahoogteDeel van
deltahoogteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg