profiel van vrije ruimte


Eigenschappen

Voorkeurslabelprofiel van vrije ruimte
DefinitieDe vrij te houden ruimte boven, onder en naast een waterstaatwerk (of toekomstig waterstaatswerk), die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen
Publieksvriendelijke toelichtingRuimte die we vrijhouden naast, boven en onder een waterstaatswerk, zodat we dat in de toekomst kunnen verbeteren als dat nodig is
Synoniemherbouwprofiel
Toelichting op definitieVrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkerende functie van een kering, ook in de toekomst. (bron: UIVO-W / Aquo)


Met het profiel van vrije ruimte kan de beheerder aangeven welke ruimte door een toekomstige dijkverzwaring binnen een aan te geven planperiode van bijvoorbeeld 50 jaar, in beslag zal worden genomen. Het profiel van vrije ruimte is, evenals de invloedszone, een toetsingskader van de beheerder bij het verlenen van vergunningen. De beheerder kan zo aan de hand van het aangeven van het profiel van vrije ruimte een op de toekomst gericht beleid voor een primaire waterkering ontwikkelen, waarbij ruimtelijke reserveringen of voorwaarden van belang voor toekomstige dijkverzwaringen mogelijk worden. In dit beleid wordt er dus rekening mee gehouden dat toekomstige dijkversterkingen nog mogelijk moeten zijn zonder dat tot amovering van nieuwbouw etcetera moet worden overgegaan.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a8aab177-5b8b-45ab-8ab8-7d59c7fb7f07, https://www.aquo.nl/index.php/Id-db42c1eb-5585-4650-80d6-900148b9b2d0, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technische-leidraden/zoeken-technische/@192651/begripsbepalingen-beoordelingsprofiel/
Afbeelding vanWaterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones.

Waterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones

Primaire waterkering, bebouwdgebied
Primaire waterkering, bebouwdgebied.

Primaire waterkering, buitengebied

Primaire waterkering, buitengebied.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
profiel van vrije ruimteBreder
profiel van vrije ruimteBron van
profiel van vrije ruimteGerelateerd
profiel van vrije ruimteLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgfig4.jpg
Voorbeeld bouwprofiel.