uitwateringssluis


Eigenschappen

Voorkeurslabeluitwateringssluis
DefinitieEen sluis die te teveel aan water op het binnenwater gereguleerd naar een lager gelegen buitenwater laat afvloeien (spuien) en buitenwater keert.
Synoniemuitwateringssluizen, suatiesluis, suatiesluizen, zijl, zijlen
Toelichting op definitieOm overtollig water, veroorzaakt door onder ander neerslag en kwel, af te voeren worden de deuren van de uitwateringssluis geopend zodra het buitenwaterpeil lager is dan het binnenwaterpeil. Het water stroomt dan onder vrij verval. Als het binnen- en buitenwaterpeil gelijk zijn, wordt de uitwateringssluis weer gesloten. Scheepvaart door deze sluis is niet mogelijk daarom passeert scheepvaart via de naastgelegen schutsluis.

(Bron: Aquo / naar NEN2767-4).

Een beweegbare waterkering dat wordt ingezet om overtollig binnenwater te spuien en buitenwater te keren.
Grote delen van ons land bevinden zich beneden het gemiddelde peil van de zee. Om het teveel aan water, ontstaan door neerslag en kwel naar zee af te voeren worden de deuren van de uitwateringssluis geopend zodra het buiten peil lager is als het peil van de boezem en stoomt het water onder vrij verval naar zee. Zodra het binnen- en buitenwaterpeil gelijk is wordt de uitwateringssluis weer gesloten. De scheepvaart passeert de uitwateringssluis via de naastgelegen schutsluis. (bron: Hunze en Aa's)

Een spuisluis, ook wel keersluis, uitwateringssluis, suatiesluis of zijl genoemd, is een sluis bedoeld om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Vandaar dat het ook wel keersluis wordt genoemd.
De naam is afgeleid van Middelnederlands spoye dat 'sluis', 'sluiskolk', 'sluiskom' of 'sluisbekken' betekent. Het is verwant aan het woord spugen. (bron: Wikipedia).

Een uitwateringssluis of suatiesluis is een duiker met een beweegbare waterkering. Via deze sluis is dus geen scheepvaartverkeer mogelijk. Men onderscheidt de volgende 3 soorten uitwateringssluizen:

  • geheel zelfwerkende keersluis met 1 of meer deuren
  • niet zelfwerkende keersluis, uitgerust met een schuif
  • open uitwateringssluis


Grote delen van ons land bevinden zich beneden het gemiddelde peil van de zee. Om nu het teveel aan water, ontstaan door neerslag en kwel, naar open water (zee of benedenrivieren) te kunnen afvoeren, bouwt men uitwateringssluizen of suatiesluizen. Soms kan het water direct op zee geloosd worden. In laag gelegen gebieden (polders en droogmakerijen) vindt de lozing van het overtollige water plaats via een boezem. (bron: PBNA Waterbouwkunde)

Een suatiesluis is een spuisluis waarbij de waterdruk aan weerszijden bepaalt of de klep open of dicht staat. (bron: DIV)

Een uitwaeringssluis is een sluis voor het afvoeren van overtollig water. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-270d87b0-0a88-4512-b8cc-fbd209ce9837, https://nl.wikipedia.org/wiki/Spuisluis
Afbeelding vanUitwateringsluis Duurswold

Uitwateringsluis Duurswold

Keersluis, spuisluis of uitwateringssluis Nieuwe Statenzijl
Keersluis, spuisluis of uitwateringssluis Nieuwe Statenzijl

uitwateringssluis
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
uitwateringssluisBreder
uitwateringssluisBron van
uitwateringssluisDeel van
uitwateringssluisLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Oude Zeesluis Delfzijl (Gebied)Brederuitwateringssluis
geheel zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Brederuitwateringssluis
niet zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Brederuitwateringssluis
open uitwateringssluis (Begrip)Brederuitwateringssluis
spuisluis (Begrip)Brederuitwateringssluis
uitwateringssluis, spuisluis, duikersluis en inlaatsluis (Symbool)Gerelateerduitwateringssluis
visvriendelijk spuisluisbeheer (Begrip)Gerelateerduitwateringssluis
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
uitwateringssluis, spuisluis, duikersluis en inlaatsluis
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode71.png