geheel zelfwerkende uitwateringssluis

Eigenschappen

Voorkeurslabelgeheel zelfwerkende uitwateringssluis
DefinitieUitwateringssluis die op basis van het verschil in waterpeil van de boezem en de zee automatisch opent en sluit.
Synoniemgeheel zelfwerkende uitwateringssluizen, geheel zelfwerkende suatiesluis, geheel zelfwerkende suatiesluizen, zelfwerkende uitwateringssluizen, zelfwerkende suatiesluis, zelfwerkende suatiesluizen
Toelichting op definitieEen geheel zelfwerkende uitwateringssluis bevat 1 of meer deuren.

De werking van een heel zelfwerkende uitwateringssluis kan aan de hand van het figuur hieronder worden verklaard.

Bij toestand A worden de deuren gesloten gehouden, doordat het buitenpeil (HW) hoer is dan het polderpeil (PP) van de boezem. Bij toestand B is het buitenwaterpeil gezakt tot het polderpeil. Zodra het buitenwaterpeil iets verder daalt, openen zich de deuren, doordat polderwater naar zee begint af te vloeien. Dit is in het begin van de sluisgang (de periode, waarin de deuren openstaan en de sluis sueert). Het buitenwater blijft zakken totdat toestand C is bereikt. Vervolgens komt het buitenwater weer op. Is de toestand D bereikt, dan sluiten de deuren zich. Dit gebeurt bij een peil, dat iets lager ligt dan het oorspronkelijke polderpeil. Immers, een deel van het polderwater/boezemwater is naar zee afgevoerd. De in dit figuur aangegeven getijkromme is de daling van het polderpeil aangegeven door de rechte lijn tussen B en D. Met het sluiten van de deuren eindigt de sluisgang. (bron: PBNA Waterbouwkunde 1998)
Afbeelding vanwerking zelfwerkende uitwateringssluis
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geheel zelfwerkende uitwateringssluisBreder
geheel zelfwerkende uitwateringssluisBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg