waterdruk

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.
DefinitieDe drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. van het water verminderd met de atmosferische drukUitdrukking voor het gewicht van de aarde omringende gassen.De luchtdruk is de hydrostatische druk die lucht uitoefent op voorwerpen, vloeistoffen en gassen die zich in de aard atmosfeer bevinden. Luchtdruk bestaat omdat lucht onder invloed staat van de zwaartekracht van de aarde en daarom gewicht heeft. Luchtdruk werkt in alle richtingen..
Synoniemrelatieve waterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24658&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=35683&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.Breder
  • druk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
waterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.Gerelateerd
  • absolute waterdruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterspanning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
hydrostatische druk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.
hydrostatische waterspanning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.
absolute waterdruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwaterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.
waterspanning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwaterdrukDe druk van het water verminderd met de atmosferische druk.
Rdf.jpg