keersluis

Eigenschappen

Voorkeurslabelkeersluis
DefinitieBeweegbaar kunstwerk, deel uitmakend van een waterkering, waardoor water kan worden afgelaten op het buitenwater. Een keersluis is een kunstwerk, onderdeel van de primaire waterkering. Een keersluis bevat 1 of meerdere afsluitbare deuren (spui), waardoor het overtollige boezemwater vrij kan afstromen naar zee bij laag water.
Synoniemkeersluizen
Toelichting op definitieEen keersluis of kering is een sluis die water keert, oftewel tegenhoudt.

Aangezien elke sluis water tegenhoudt, lijkt de naam een beetje dubbelop. Sluizen kunnen echter meerdere functies vervullen, en men spreekt van een keersluis als het voornaamste doel van de sluis het keren van hoogwater is. Een keersluis bevat vaak één of meerdere spuisluizen, om het water achter de keersluis te kunnen lozen op de zee of het meer. Soms zijn de keersluizen aan twee zijden kerend en daarom uitgerust met een dubbel stel puntdeuren, als het keringsmiddel een stel puntdeuren is. Bij hoog water worden de deuren, die met de punt naar het hoog water staan gericht, gesloten en bij laag water, de andere puntdeuren die naar het lage water wijzen. Als de deuren gesloten staan, is geen doorgaand scheepvaartverkeer mogelijk. Bij sommige keringen is daarom een schutsluis naast de keersluis gebouwd (bijv. bij de Stormvloedkering Hollandse IJssel). Moderne keersluizen in Nederland zijn vrijwel altijd met een hefdeur uitgevoerd. Keersluizen worden ook gebruikt om een kanaalpand te beveiligen tegen leegloop. In die functie treft men ze aan voor belangrijke waterbouwkundige kunstwerken. Op lange kanalen met weinig verval treft men ze soms aan om het kanaal onder te verdelen in panden. Dit kan van belang zijn: bij het onderhoud van het kanaal, om de totale leegloop van een kanaal te vermijden in geval van een dijkbreuk, of om de schade aan de omgeving te beperken.

Een keersluis bevat één of meerdere spuisluizen / uitwateringssluizen, om het water achter de keersluis te kunnen lozen op de zee.

Een spuisluis, ook wel keersluis, uitwateringssluis, suatiesluis of zijl genoemd, is een sluis bedoeld om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Vandaar dat het ook wel keersluis wordt genoemd.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/66c59651-d466-4809-b1f0-335300141f92
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9c17961c-7126-4d20-a354-6055a8dba4dc, https://nl.wikipedia.org/wiki/Keersluis, https://nl.wikipedia.org/wiki/Spuisluis
Afbeelding vanUitwateringsluis Duurswold

Uitwateringsluis Duurswold

Keersluis, spuisluis of uitwateringssluis Nieuwe Statenzijl
Keersluis, spuisluis of uitwateringssluis Nieuwe Statenzijl

keersluis Friesluis

Keersluis.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
keersluisBreder
keersluisBron van
keersluisDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Keersluis Pekela (Gebied)Brederkeersluis
keersluis (Symbool)Gerelateerdkeersluis
Rdf.jpgSymbolen

 Afbeelding van
keersluis
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode70.png