niet zelfwerkende uitwateringssluis


Eigenschappen

Voorkeurslabelniet zelfwerkende uitwateringssluis
DefinitieUitwateringssluis met een of meer schuiven, die de koker(s) volledig kunnen afsluiten en die (op afstand) bedient moet worden.
Synoniemniet zelfwerkende uitwateringssluizen, niet zelfwerkende suatiesluis, niet zelfwerkende suatiesluis
Toelichting op definitie(bron: Hunze en Aa's)


Een niet-zelfwerkende uitwateringssluis is voorzien van een schuif, die in de koker neergelaten kan worden. De schuif kan dus onafhankelijk van de waterstanden neergelaten en opgehaald worden. Het is met deze sluizen ook mogelijk water in te laten. Zeewater zal men overigens hoogst zelden toelaten wegens het bezwaar van verzilting. Water inlaten komt wel voor bij de grote rivieren.

Als het doorstoomprofiel van een dergelijk sluis groot wordt, kan men niet meer volstaan met houten schuiven en zal men stalen schuiven of hefdeuren toepassen. De hefdeuren worden opgehangen in de torens. De tekening hieronder geeft een overzicht van de uitwateringssluizen bij Lauwersoog. Uitwateringssluizen, die voorzien zijn van hefdeuren, noemt men egenwoordig vaak spuisluizen. (bron: PBNA Waterbouwkunde 1998)
Afbeelding vanDwarsdoorsnede spuisluizen Lauwersoog

Dwarsdoorsnede spuisluizen Lauwersoog met hefdeuren als afsluitmiddel in de waterkering.


StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
niet zelfwerkende uitwateringssluisBreder
niet zelfwerkende uitwateringssluisBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg