golfoploop

Eigenschappen

VoorkeurslabelgolfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong.
DefinitieDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP., bereikt door een tegen een taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. oplopende golftong.
Toelichting op definitie(de 2% golfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong. wordt door 2% van de golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. overschreden) GolfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong. is de hoogte tot waar golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. (al dan niet na breken) het taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. van een oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. of dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. oplopen; golfneerloopDe verticaal gemeten diepte onder het stilwaterniveau, die door een langs het talud teruglopende golf bereikt wordt. is de hoogte tot waar golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. zich terugtrekken. Deze hoogte wordt altijd verticaal gemeten (en dus niet langs het taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25350&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfoploop
Afbeelding vanGolfoploop.jpg
definitie golfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong. en golfneerloopDe verticaal gemeten diepte onder het stilwaterniveau, die door een langs het talud teruglopende golf bereikt wordt.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
golfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong.Breder
  • golf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
golfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
golfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong.Gerelateerd
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
golfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
golfneerloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergolfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong.
Rdf.jpg