hoge gronden


Eigenschappen

Voorkeurslabelhoge gronden
DefinitieNatuurlijk aanwezige hooggelegen delen in het landschap die niet worden bedreigd door een hoge waterstand op zee, meren of rivieren.
Toelichting op definitieDe lijn van hoge gronden is op Bijlage I van de Wet aangegeven als de NAP + 1 m lijn bij bedreiging vanaf het IJsselmeer of Markermeer, de NAP + 2 m lijn bij bedreiging vanaf zee of, indien hoger langs de rivieren, als de lijn van de kruinhoogte van de primaire waterkering ter plaatse van de aansluiting van de hoge grond aan de primaire waterkering aan de bovenstroomse zijde tot de laagste kruinhoogte van de primaire waterkering aan de benedenstroomse zijde van het dijkringgebied. Bij meerdere bedreigingen ligt de begrenzingslijn op het hoogste van de genoemde niveaus.


Beheergebied Waterschap Hunze en Aa's. Hoge gronden sluiten het stelsel van waterkeringen en zijn onderdeel van de waterstaatswerken. Voor het grootste deel gaat het hierbij om de zogenaamde +2,0m lijn (EKDB), -0,36 lijn (Oldambt) en -0,12 lijn (Duurswold), of hoger. Hoge gronden die boezemwater keren en aansluiten op of ingesloten zijn door regionale keringen, worden aangemerkt als regionale kering. Hoge gronden aansluitend op of ingesloten door overige keringen worden aangemerkt als overige keringen.

Hoge gronden zijn volgens de toelichting bij de Wet op de Waterkering: "geografische gegevens en vormen als zodanig geen object van water­staats­zorg. Voor het wettelijke kader is enkel relevant hun aanwezigheid…". Dit betekent dat hoge grond niet getoetst wordt op de geboden veiligheid tegen overstroming van achtergelegen land. Daarbij dient er wel voor gezorgd te worden dat hoge grond 'hoge grond' blijft. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de provincie en het is de Inspectie Verkeer en Waterstaat die erop toeziet dat alle partijen die betrokken zijn bij het bieden van veiligheid tegen overstromen hun rol vervullen. De aansluiting van hoge grond aan de primaire waterkering wordt wel getoetst; dit is de verantwoordelijkheid van de beheerder.

Hoge gronden, anders dan duinen, zijn in de dijkringgebiedenkaart bij de (ref.) Wet op de waterkering aangegeven als de NAP + 1 m lijn bij bedreiging vanaf het IJsselmeer, de NAP + 2 m lijn bij bedreiging vanaf zee of, indien hoger langs de rivieren, als de uiterst verwachte inundatielijn verlopend van de maatgevende hoogwaterstand (MHW) aan de bovenstroomse zijde van het dijkringgebied tot de laagste kruinhoogte van de primaire waterkering aan de benedenstroomse zijde van het dijkringgebied.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8f49a85e-13b3-4a9a-b2bd-b67229663ea4, https://www.helpdeskwater.nl/@184839/hoge-gronden/, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technische-leidraden/zoeken-technische/@192620/aansluiting-dijk-0/
Afbeelding van635629726140437793Image_038.png

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoge grondenBreder
hoge grondenBron van
hoge grondenLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dijkring (Begrip)Deel vanhoge gronden
aansluitconstructie (Begrip)Gerelateerdhoge gronden
Rdf.jpg