bekleding waterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabelbekleding waterkering
AfkortingKBW
DefinitieDe bovenlaag eventueel in combinatie met een filter en de onderlaag van de waterkering ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil.
Publieksvriendelijke toelichtingAfdekking van de kern van een dijk, ter bescherming tegen golfslag en langsstromend water. Voorbeelden zijn grasbekleding en steenbekleding.
Synoniembekleding waterkeringen, waterkering bekleding, waterkeringen bekleding, bekleding
Toelichting op definitieAangezien de totale bekleding van een waterkering een aantal segmenten kan behelzen, wordt, volgens de definitie, hier alleen gedoeld op het segment dat zich bevindt ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil. Het gaat hier dus om het belangrijkste segment. De bekleding is de bedekking van de waterkering. Daar waar aan de voet van de waterkering zich een waterloop bevindt is er sprake van een overlap met de subentiteit 'Profielverdediging' (waterloop). Het is aan het waterschap om te bepalen of men in die gevallen ook langs en onder de waterlijn blijft spreken van 'Bekleding waterk.' of dat daar het begrip 'Profielverdediging' wordt gehanteerd.
Voorbeeldhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.helpdeskwater.nl%2Fpublish%2Fpages%2F144684%2Fhdd1_handreiking_dijkbekledingen_deel_1_algemeen.pdf&psig=AOvVaw1SOCURFuTMroVPalh4uioY&ust=1641569533285000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMCrzZ25nfUCFQAAAAAdAAAAABAD
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-952e02d2-63f4-43a2-ae5e-c176c2b01e0e
Afbeelding van1280px-Basalt_used_in_wave_braker_beach_The_hague.jpg
Zuilenbasalt in waterkering.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekleding waterkeringBreder
bekleding waterkeringBron van
bekleding waterkeringDeel van
bekleding waterkeringGerelateerd
bekleding waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bekledingsconstructie (Begrip)Brederbekleding waterkering
bekledingtype (Begrip)Brederbekleding waterkering
toplaag verpakte bekleding (Begrip)Deel vanbekleding waterkering
waterkering (Begrip)Deel vanbekleding waterkering
basaltzuil (Begrip)Gerelateerdbekleding waterkering
krammat (Begrip)Gerelateerdbekleding waterkering
overgangsconstructie (Begrip)Gerelateerdbekleding waterkering
profielverdediging (Begrip)Gerelateerdbekleding waterkering
Rdf.jpg