waterstaatswerk waterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterstaatswerk waterkering
DefinitieNog geen DAMO definitie aanwezig.
SynoniemWaterstaatswerkWaterkering
Toelichting op definitieHet betreft de zonering zoals die volgt uit de waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een functioneelgebied.
Exacte overeenkomsthttps://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/WaterstaatswerkWaterkering.html
Afbeelding vanWaterstaatswerk waterkering

Waterstaatswerk waterkering.

  • Het waterstaatswerk waterkering heeft een 1:1 relatie met het object Waterkering.
  • De vlakken vormen de basis van het BGT-objectfunctioneel gebied: waterkering
  • Het waterstaatswerk waterkering is de bron voor het bepalen van de aangrenzende beschermingszones.
  • Het waterstaatswerk wordt in de lengterichting afgebakend door het type waterkering, net zoals het object waterkering. In de dwarsrichting wordt het waterstaatswerk afgebakend door de teenlijnen.


DAMO functioneel model waterstaatswerk waterkering

DAMO functioneel model waterstaatswerk waterkering.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterstaatswerk waterkeringBreder
waterstaatswerk waterkeringBron van
waterstaatswerk waterkeringDeel van
waterstaatswerk waterkeringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg