beschermingszone

Eigenschappen

Voorkeurslabelbeschermingszone
DefinitieZone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen
Synoniembeschermingszones
Toelichting op definitieHet profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de beschermingszones gelegen. Stroken grond ter weerszijden van de kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering.
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-83a6a2b2-5d27-4a94-9111-d7d57fadccf0
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschermingszoneBreder
beschermingszoneBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg