toplaag

Eigenschappen

VoorkeurslabeltoplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.
DefinitieBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructieConstructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen..
SynoniemtoplagenBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie., deklaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie., deklagenBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.
Toelichting op definitieOp waterkeringen wordt de deklaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie., ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie. genoemd, vooral gebruikt om de slijtweerstand van de waterkering te verbeteren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29322&type=term
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Deklaag
Afbeelding vantoplaag waterkering
ToplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie. waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.Deel van
  • bekledingsconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.Gerelateerd
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg