stabiliteitszone

Eigenschappen

Voorkeurslabelstabiliteitszone
DefinitieDe tot de waterkering behorende gronden, die daadwerkelijk bijdragen aan het waarborgen van de stabiliteit, zowel aan de binnen als aan de buitenzijde van de waterkering.
Synonieminvloedstrook, aveling, invloedszone
Toelichting op definitieDe breedte van de stabiliteitszone is viermaal de hoogte van de waterkering boven het maaiveld.

Voor de goede werking van de waterkering is niet alleen het dijklichaam (waterkeringszone) als zodanig van belang maar ook de gronden ter weerszijden van het grondlichaam. Deze gronden waarborgen de stabiliteit van het dijklichaam; gronden en dijklichaam gezamenlijk vormen aldus de eigenlijke constructie waterkering. In dit verband moet bijvoorbeeld gedacht worden aan:

de aanwezigheid en de continuïteit van een afdekkend pakket en de ligging van het intreepunt in het watervoerend pakket buitendijks de aanwezigheid, de dikte en de volumieke massa van het afdekkend pakket aan de binnenzijde van de dijk in rela­tie tot de grootte van de waterspanningen die onder maatgevende omstandigheden in het watervoerende pakket kunnen optreden.

De gronden die een daadwerkelijke bijdrage aan de stabiliteit leveren, worden gedefinieerd als de invloedszone.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5661de97-a541-46a0-8138-7b71a2884f39, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technische-leidraden/zoeken-technische/@192651/begripsbepalingen-beoordelingsprofiel/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stabiliteitszoneBreder
stabiliteitszoneBron van
stabiliteitszoneGerelateerd
stabiliteitszoneLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg