overige waterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabeloverige waterkering
Afkortingtype C waterkering
DefinitieNiet-primaire en niet-regionale waterkering, waar het waterschap zorg voor draagt.
Synoniemoverige waterkeringen, tertiaire waterkering, tertiaire waterkeringen, overige waterkeringen (type-C)
Toelichting op definitieDe zogenaamde "compartimentering boezemwater" in Amsterdam wordt, voorzover deze binnen grondlichamen gelegen is, eveneens tot de tertiaire waterkeringen gerekend. 9Bron; Unierichtlijn Legger waterkeringen / Aquo)


Overige waterkeringen zijn de waterkeringen die niet zijn aangewezen als primaire waterkering of regionale waterkering door het rijk of de provincie.

Overige waterkeringen bieden bescherming tegen wateroverlast vanuit beken of watergangen. Om het verschil in karakter te behouden wordt ten aanzien van overige waterkeringen het volgende onderscheid gemaakt:

  • Overig A
  • Overig B
  • Overig C
  • Harde kering
  • Hoge gronden
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-265cf87c-19a5-4143-8711-a2c73f042e9c
Afbeelding vanoverige waterkering


overige waterkering

Overige waterkering langs Norgervaart, Assen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overige waterkeringBreder
overige waterkeringBron van
overige waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hoge gronden (Begrip)Brederoverige waterkering
keerwand (Begrip)Brederoverige waterkering
overige waterkering overig A (Begrip)Brederoverige waterkering
overige waterkering overig C (Begrip)Brederoverige waterkering
Rdf.jpg