regionale waterkering

Eigenschappen

Voorkeurslabelregionale waterkering
Afkortingtype B waterkering
DefinitieWaterkeringen van regionaal belang - de meeste keren direct of indirect boezem- of tussenboezemwater. Ze zijn aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.
Publieksvriendelijke toelichtingDijk of kade die een gebied beschermt tegen overstroming vanuit regionale wateren (bijvoorbeeld Westerwoldse Aa).
Synoniemregionale waterkeringen, secundaire waterkering, secundaire waterkeringen, niet-primaire (water)kering, niet-primaire (water)keringen
Toelichting op definitieRegionale keringen zijn de waterkeringen die door de provincie zijn aangewezen op grond van een provinciale verordening. Regionale waterkeringen bieden bescherming tegen overstroming vanuit boezemwater (of binnenboezem).

Door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld welke niet-primaire waterkeringen worden aangemerkt als regionale kering en aan welke criteria de regionale keringen dienen te voldoen. Bron: het ABC van waterkeren.

De regionale waterkeringen van Groningen zijn alle keringen die direct boezemwater keren, inclusief de keringen rond de bergingspolders en noodoverloopgebieden.

De regionale waterkeringen van Drenthe zijn de keringen langs het Noord Willemskanaal en de kering om het Zuidlaardermeer. De keringen rond de bergingspolders en noodoverloopgebieden in Drenthe zijn niet als regionaal aangemerkt.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-563b8559-4a61-41ad-9230-b3a98cdd3c99, https://www.aquo.nl/index.php/Id-0deeae87-005a-40db-8f25-b76765e0f0bd, https://www.aquo.nl/index.php/Id-46697dc3-d141-4408-a358-d3589c9ac7af
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
regionale waterkeringBreder
regionale waterkeringBron van
regionale waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
compartimenterende waterkering (Begrip)Brederregionale waterkering
Rdf.jpg