golfoverslag


Eigenschappen

Voorkeurslabelgolfoverslag
DefinitieHoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per tijdseenheid over de waterkering slaat.
Synoniemoverslag
Toelichting op definitieBij golfoverslag slaan de golven over een dijk heen waardoor het water op het achterliggende land terechtkomt. Te veel overslag is onwenselijk omdat het gebruik van de waterkering niet mogelijk is (bijv. bij een boulevard), er schade aan het binnentalud van een dijk kan optreden of er door een teveel aan overslag een waterbezwaar aan de binnenzijde van de dijk kan optreden. De hoeveelheid overslag hangt af van de waakhoogte, de golfhoogte, de golfperiode en de taludhelling van de dijk. De waakhoogte is de hoogte van de kruin van de dijk boven het stil-waterniveau (meestal is dit de maatgevende stormvloedstand of de maatgevende rivierwaterstand). De overslag wordt meestal uitgedrukt in liters per seconde per meter dijklengte. Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat dit een gemiddelde waarde is. Op het moment dat er een golf overslaat komt er veel water over de dijk, maar daarna langere tijd helemaal niets. Dit is duidelijk te zien in een heel duidelijke, maar wel wat gedateerde video van Rijkswaterstaat.[1] Ook op de website van de EurOtop-manual is een aantal video's beschikbaar die de overslag in beeld brengen. Een probleem is dat éénzelfde hoeveelheid overslag kan optreden bij verschillende combinaties van waterstand en golven. Een lage waterstand en hoge golven kunnen dezelfde overslag geven als een hogere waterstand en lagere golven. Zolang de waterstand en de golfhoogte gecorreleerd zijn is dat geen probleem, maar bij rivieren is dat wel een probleem. Golfhoogte en waterstand zijn daar niet gecorreleerd. In dat geval moet een probabilistische berekening gemaakt worden. Meestal komt golfoverslag voor bij extreme weersomstandigheden, dus bij zware stormen; dan is de waterstand vaak hoger dan gemiddeld ten gevolge van de windopzet.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4e7be022-1d93-4b8f-aaad-044e60fe72dd
Afbeelding vangolfoverslag

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
golfoverslagBron van
golfoverslagGerelateerd
golfoverslagLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
golfoverslagbak (Begrip)Gerelateerdgolfoverslag
overslagdebiet (Begrip)Gerelateerdgolfoverslag
Rdf.jpg