waterreguleringswerk


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterreguleringswerk
DefinitieKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.
Synoniemwater regulerend kunstwerk, water regulerende kunstwerken, waterreguleringswerken
Toelichting op definitieConstructie ten behoeve van het inlaten, uitlaten of overlaten van water, niet zijnde een gemaal of spuisluis, zoals een inlaatsluis, overlaat of inundatiesluis. Een voorbeeld van een waterreguleringswerk is een overlaat, inlaatwerk of aflaatwerk. (bron: Netwerkwerkmanagement Informatiesysteem (NIS) - Definities)

Kunstwerk dat waterregulering als hoofdfunctie heeft, niet zijnde een sluis, stuw of gemaal of een constructie ten behoeve van het inlaten, uitlaten of overlaten van water, niet zijnde een gemaal of spuisluis, zoals een inlaatsluis, overlaat of inundatiesluis (bron: Legger Rijkswaterstaatswerken) Stuwen, overlaten, doorlaatwerken, duikers. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Vaste overlaat of inlaat die voorziet in een vrije afvoer of aanvoer van water wanneer een bepaald peil wordt bereikt (BON NAT). (bron: NPR 4768)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4316
Afbeelding vanwater regulerend kunstwerk
Water regulerend kunstwerk, Stuw Veelerveen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterreguleringswerkBreder
waterreguleringswerkBron van
waterreguleringswerkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aflaat (Begrip)Brederwaterreguleringswerk
inlaat (Begrip)Brederwaterreguleringswerk
stuw (Begrip)Brederwaterreguleringswerk
regelmiddel (Begrip)Deel vanwaterreguleringswerk
Rdf.jpg