overkluizing


Eigenschappen

Voorkeurslabeloverkluizing
DefinitieEen civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg, een plein of een watergang (kruiselings) wordt overwelfd, waarbij het dek meestal niet uitsluitend uit een pad of weg bestaat.
Synoniemoverkluizingen, overwelving, overwelvingen
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Een civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg een andere weg, een plein of een waterloop (kruiselings) overwelft. (Bron:GWSW)

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP). (Bron: DAMO)

Civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg een andere weg een plein of een waterloop kruiselings overwelft. In het geval van een waterweg is er onder het bouwwerk vaak geen scheepvaart mogelijk maar ligt het wateroppervlak nog wel vrij. Een overkluizing is te vergelijken met een brug alleen bestaat de brug in dit geval vaak niet uit een wegdek maar uit een opstal. Anders gesteld het maakt meestal geen deel uit van een weg. (bron: Informatiemodel Grootschalige topografie)

Aan beide zijden niet toegankelijke constructie onder een weg, spoorweg, kade of dijk om kruisende kabels en leidingen te beschermen en te geleiden. (bron: NPR 4768).

Een aan beide zijden niet toegankelijke constructie onder een weg, spoorweg, kade of dijk om kruisende kabels en leidingen te beschermen en te geleiden. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Gesloten constructie onder een weg, spoorweg, kade, dijk, enz. ten behoeve van het beschermen en geleiden van kruisende kabels en leidingen (gas, water, riolering, elektriciteit etc.). Een overklui-zing bestaat onder andere uit een hoofddraagconstructie. (bron: Netwerkwerkmanagement Informatiesysteem (NIS) - Definities)

Gesloten constructie onder een weg, spoorweg, kade, dijk, enz. ten behoeve van het beschermen en geleiden van kruisende kabels en leidingen (gas, water, riolering, elektriciteit etc.). Een overklui-zing bestaat onder andere uit een hoofddraagconstructie. (bron: OBR Kunstwerken droog zonder kosten)

In de grond of aardebaan aangebrachte plaatconstructie ter bescherming van leidingen. (bron: CROW 156) / (bron: RTD 1001)

Een overkluizing is een civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg een andere weg, een plein of een waterloop (kruiselings) overwelft. In het geval van een waterweg is er onder het bouwwerk (vaak) geen scheepvaart mogelijk, maar ligt het wateroppervlak nog wel vrij.

Een overkluizing is te vergelijken met een brug, alleen bestaat de brug in dit geval vaak niet uit een wegdek maar uit een opstal. Anders gesteld: het maakt meestal geen deel uit van een weg.

In veel binnensteden komen overkluizingen voor. Zo'n overkluizing vormt meestal een plein. Een bekende overkluizing is die van de Binnendieze in 's-Hertogenbosch, waar de stroom op verschillende plaatsen is overbouwd. De Grebbe in Bergen op Zoom is zelfs volledig overkluisd. (bron: Wikipedia)

Een overkluizing is een civiel kunstwerk (viaduct, gebouw o.d.) waarmee een weg, plein of waterloop (waterweg) wordt overwelfd. De overkluizing is meestal dwars op de loop van weg, plein of waterloop, maar er zijn ook overkluizingen evenwijdig boven een weg of waterloop. Vroeger werd in steden overkluizing met woningen vaak toegepast om ruimte te winnen. Bij een waterloop is de afstand tussen het water en de onderzijde van overkluizing erboven meestal alleen geschikt voor lagere boten en te klein voor scheepvaart.

Doel van een overkluizing kan zijn:

  • de weg of waterloop beter in de gaten houden (dwars op de loop van weg e.d.; poortgebouw, toegang kasteel)
  • de beschikbare ruimte beter benutten (dwars op de loop van weg e.d. of evenwijdig boven van weg e.d.; woningen of andere gebouwen boven bijvoorbeeld een weg, zie dubbel grondgebruik; ook om over grotere afstand de waterloop laten voortgaan zonder hinder te zijn voor (ander) verkeer of voor woningbouw, bijvoorbeeld verbinding tussen twee singels, grachten, vaarten e.d.)
  • tegenwoordig ook de benaming voor een langere overkapping van een weg, bijvoorbeeld als een soort groene oversteek voor wandelaars of fietsers of als ecoduct voor dieren ( dwars op de loop of evenwijdig boven van weg e.d.). (Bron: Joost de Vree)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a37d6fe3-ace3-4b21-a47c-08dd413d069b, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2734, https://data.gwsw.nl/totaal/overkluizing/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Overkluizing, https://www.joostdevree.nl/shtmls/overkluizing.shtml, https://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/#ordening-sor-begrippen
Afbeelding van390px-RM30593_Nieuwpoort_-_Hoogstraat_53.jpg

Overkluizing stadhuis Nieuwpoort.
<br/. DAMO functioneel model leiding

DAMO functioneel model leiding.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overkluizingBreder
overkluizingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beekriool (Begrip)Brederoverkluizing
appendage (Begrip)Deel vanoverkluizing
kunstwerkdeel overkluizing (Begrip)Deel vanoverkluizing
Rdf.jpg