geo-object


Eigenschappen

Voorkeurslabelgeo-object
DefinitieAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect geassocieerd is met een locatie relatief ten opzichte van het aardoppervlak
Synoniemgeo-objecten, geo object, geo objecten
Toelichting op definitie(bron: Aquo Lex en Objectencatalogus, Informatiemodel Water, NEN 3610, ISO 19101) Voor deze klasse zijn die attributen gedefinieerd die voor alle subklassen gelden. Deze klasse wordt niet gebruikt voor het benoemen van bestaande geo-objecten. Als van een object niet bekend is, of niet van belang is, tot welke basisklasse het object behoort, dan kan in een sectormodel van deze klasse een subklasse gemaakt worden die als ‘dummy object’ wordt gebruikt. (Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-038df80f-ed2a-4035-a03e-996bdeae9a20, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1429
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geo-objectBreder
geo-objectBron van
geo-objectGerelateerd
geo-objectLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
IMWA_GeoObject (Begrip)Bredergeo-object
functioneel gebied (Begrip)Bredergeo-object
Rdf.jpg