spectrale resolutie

Eigenschappen

Voorkeurslabelspectrale resolutieDe spectrale resolutie van een spectrograaf, of, meer in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogen om kenmerken in het elektromagnetische spectrum op te lossen.
DefinitieDe spectrale resolutieDe spectrale resolutie van een spectrograaf, of, meer in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogen om kenmerken in het elektromagnetische spectrum op te lossen. van een spectrograaf, of, meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogenVermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. om kenmerkenEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. in het elektromagnetische spectrum op te lossen.
Synoniemspectral resolutionDe spectrale resolutie van een spectrograaf, of, meer in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogen om kenmerken in het elektromagnetische spectrum op te lossen.
Toelichting op definitieHet wordt meestal aangeduid met DeltaDelta is een plugin op Erdas Imagine, ontwikkeld door Imagem om mutaties in het terrein op te sporen middels remote sensing technieken.De armen waarin de rivier zich vertakt bij haar uitmonding inclusief het door die armen omsloten land. lambda, en hangt nauw samen met het oplossend vermogenVermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. van de spectrograaf, gedefinieerd als

Spectrale resolutie.png
waar DeltaDelta is een plugin op Erdas Imagine, ontwikkeld door Imagem om mutaties in het terrein op te sporen middels remote sensing technieken.De armen waarin de rivier zich vertakt bij haar uitmonding inclusief het door die armen omsloten land. lambda is het kleinste verschil in golflengtenAfstand tussen twee golftoppen, afstand waarover een golfbeweging zich in één periode voortplant. dat kan worden onderscheiden bij een golflengteAfstand tussen twee golftoppen, afstand waarover een golfbeweging zich in één periode voortplant. van{\ displaystyle \ lambda}\ lambda . De Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) kan bijvoorbeeld kenmerkenEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. onderscheiden die 0,17 nm uit elkaar liggen bij een golflengteAfstand tussen twee golftoppen, afstand waarover een golfbeweging zich in één periode voortplant. van 1000 nm, waardoor het een resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. heeft van 0,17 nm en een oplossend vermogenVermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. van ongeveer 5.900. Een voorbeeld van een hoge resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. spectrograaf is de Cryogene Hoge ResolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. IRInfrarood of infrarode straling, is voor het menselijk oog niet waarneembare elektromagnetische straling, met golflengten tussen circa 780 nanometer (nm.) en 1 millimeter (106 nm.), dus tussen het (zichtbare) rode licht en de microgolven. Echelle Spectrograaf (CRIRES) die is geïnstalleerd bij ESO 's Very Large Telescope en die een spectraal oplossend vermogenVermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. heeft tot 100.000.

Pixelcodering beperkt de informatie die is opgeslagen in een digitale afbeelding, en de term kleurprofiel wordt gebruikt voor digitale afbeeldingen, maar andere descriptoren worden gebruikt om te verwijzen naar de hardware die de afbeeldingen vastlegt en weergeeft.Spectrale resolutieDe spectrale resolutie van een spectrograaf, of, meer in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogen om kenmerken in het elektromagnetische spectrum op te lossen. is de mogelijkheid om spectrale kenmerkenEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. en banden op te lossen in hun afzonderlijke componenten. Kleurenbeelden onderscheiden lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. van verschillende spectra . Multispectrale afbeeldingen kunnen nog fijnere verschillen in spectrum of golflengteAfstand tussen twee golftoppen, afstand waarover een golfbeweging zich in één periode voortplant. oplossen door meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. te metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid. en op te slaan dan de traditionele 3 gewone RGB-kleurenafbeeldingen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.youtube.com/watch?v=knY7R8634-Q&feature=emb_rel_end
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
spectrale resolutieDe spectrale resolutie van een spectrograaf, of, meer in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogen om kenmerken in het elektromagnetische spectrum op te lossen.Breder
  • afbeeldingsresolutie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
spectrale resolutieDe spectrale resolutie van een spectrograaf, of, meer in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogen om kenmerken in het elektromagnetische spectrum op te lossen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
spectrale resolutieDe spectrale resolutie van een spectrograaf, of, meer in het algemeen, van een frequentiespectrum, is een maatstaf voor zijn vermogen om kenmerken in het elektromagnetische spectrum op te lossen.Gerelateerd
  • multispectraal beeld (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg