pixel resolutie

Eigenschappen

Voorkeurslabelpixel resolutieDe term resolutie wordt vaak beschouwd als equivalent aan het aantal pixels in digitale beeldvorming, hoewel internationale standaarden op het gebied van digitale camera's specificeren dat dit in plaats daarvan "Aantal totale pixels" moet worden genoemd in relatie tot beeldsensoren, en als "Aantal opgenomen pixels" voor wat is volledig vastgelegd.
DefinitieDe term resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. wordt vaak beschouwd als equivalent aan het aantal pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. in digitale beeldvorming, hoewel internationale standaardenEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. op het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. van digitale camera'sEen camera is in ruime zin een apparaat dat een invallend lichtsignaal omzet naar een chemische blauwdruk of een elektronisch signaal. Een camera is een apparaat om beelden mee te registreren. specificeren dat dit in plaats daarvan "Aantal totale pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven." moet worden genoemd in relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. tot beeldsensoren, en als "Aantal opgenomen pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven." voor wat is volledig vastgelegd.
Toelichting op definitieDaarom vraagt CIPA DCG-001 om notatie zoals "Aantal opnamepixels 1000 × 1500". Volgens dezelfde normenAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. is het "aantal effectieve pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven." dat een beeldsensor of digitale camera heeft het aantal pixelssensoren die bijdragen aan het uiteindelijke beeld (inclusief pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. die niet in het beeld staan ​​maar niettemin het beeldfilteringsproces ondersteunen), in tegenstelling tot het totale aantal pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. , dat ongebruikte of door lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. afgeschermde pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. rond de randen omvat.

Een afbeelding van NGetal, dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen. pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. hoog bij M pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. breed kan elke resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. hebben die lager is dan NGetal, dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen. lijnen per beeldhoogte of NGetal, dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen. tv-lijnen. Maar wanneer het aantal pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. wordt aangeduid als 'resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm.', is de conventie om de pixelresolutie te beschrijven met de set van twee positieve gehele getallenGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie., waarbij het eerste getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. het aantal pixelkolommen (breedte) is en het tweede het aantal pixelrijen (hoogteDe hoogte van een geografische locatie (bijvoorbeeld een berg of plateau) wordt opgegeven in meters (of andere lengtemaat) ten opzichte van een referentieniveau: het nulvlak.), bijvoorbeeld als 7680 × 6876 . Een andere populaire conventie is om resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. te noemen als het totale aantal pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. in de afbeelding, meestal weergegeven als het aantal megapixels, die kan worden berekend door pixelkolommen te vermenigvuldigen met pixelrijen en te delen door één miljoen. Andere conventies omvatten het beschrijven van pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. per lengte-eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. of pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. per oppervlakte-eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt., zoals pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. per inch of per vierkante inch. Geen van deze pixelresoluties zijn echte resoluties, maar ze worden algemeen als zodanig aangeduid; ze dienen als bovengrenzen voor de beeldresolutie.

Hieronder ziet u een illustratie van hoe hetzelfde beeld eruit zou kunnen zien bij verschillende pixelresoluties, als de pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. slecht werden weergegeven als scherpe vierkanten (normaal gesproken zou een vloeiende beeldreconstructie van pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. de voorkeur hebben, maar ter illustratie van pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. maken de scherpe vierkanten het punt beter).

Een afbeelding van 2048 pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. breed en 1536 pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. hoog heeft in totaal 2048 × 1536 = 3.145.728 pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. of 3,1 megapixels. Je zou ernaar kunnen verwijzen als 2048 bij 1536 of een afbeelding van 3,1 megapixels. De afbeelding zou een afbeelding van zeer lage kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. zijn (72 ppiResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm.) indien afgedrukt op ongeveer 28,5 inch breed, maar een afbeelding van zeer goede kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. (300 ppiResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm.) indien afgedrukt op ongeveer 7 inch breed.

Het aantal fotodiodes in een kleuren camera beeldsensor vaak een veelvoud van het aantal pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. in het beeld produceert, omdat de informatie uit een scala aan kleuren beeldsensor wordt gebruikt om de kleur van een pixel te reconstrueren. De afbeelding moet worden geïnterpoleerd of gedemozaïek om alle drie de kleuren voor elk uitvoerpixel te produceren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution
Afbeelding vanResolution_illustration.png


pixel resolutie
Video van
PixelBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven., camera megapixel, camera resolution, image resolutionAfbeeldingsresolutie is het detail dat een afbeelding bevat. De term is van toepassing op digitale rasterafbeeldingen , filmafbeeldingen en andere soorten afbeeldingen. Een hogere resolutie betekent meer beelddetails., example. TechTerms

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
pixel resolutieDe term resolutie wordt vaak beschouwd als equivalent aan het aantal pixels in digitale beeldvorming, hoewel internationale standaarden op het gebied van digitale camera's specificeren dat dit in plaats daarvan "Aantal totale pixels" moet worden genoemd in relatie tot beeldsensoren, en als "Aantal opgenomen pixels" voor wat is volledig vastgelegd.Breder
  • afbeeldingsresolutie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
pixel resolutieDe term resolutie wordt vaak beschouwd als equivalent aan het aantal pixels in digitale beeldvorming, hoewel internationale standaarden op het gebied van digitale camera's specificeren dat dit in plaats daarvan "Aantal totale pixels" moet worden genoemd in relatie tot beeldsensoren, en als "Aantal opgenomen pixels" voor wat is volledig vastgelegd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
pixel resolutieDe term resolutie wordt vaak beschouwd als equivalent aan het aantal pixels in digitale beeldvorming, hoewel internationale standaarden op het gebied van digitale camera's specificeren dat dit in plaats daarvan "Aantal totale pixels" moet worden genoemd in relatie tot beeldsensoren, en als "Aantal opgenomen pixels" voor wat is volledig vastgelegd.Gerelateerd
  • remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg