beeldmiddenoverzicht

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeeldmiddenoverzichtDigitale vluchtrapportage met de metadata van de luchtfoto's die tijdens de vlucht zijn gemaakt.
DefinitieDigitale vluchtrapportage met de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. van de luchtfoto'sFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). die tijdens de vlucht zijn gemaakt.
Toelichting op definitieDe exacte locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. (midden van de luchtfoto'sFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone).) wordt opgeslagen in een puntenbestand met de bijbehorende attribuutEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit., het beeldmiddenoverzichtDigitale vluchtrapportage met de metadata van de luchtfoto's die tijdens de vlucht zijn gemaakt..

In het beeldmiddenoverzichtDigitale vluchtrapportage met de metadata van de luchtfoto's die tijdens de vlucht zijn gemaakt. worden de volgende kenmerkenEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. meegeleverd.

Fotonaam, fotonummer, opdrachtnemerRechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren., cameraEen camera is in ruime zin een apparaat dat een invallend lichtsignaal omzet naar een chemische blauwdruk of een elektronisch signaal. Een camera is een apparaat om beelden mee te registreren., datum, tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment., diafragma, sluitertijd, X, Y, ZGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie., O, P, KEenheid van thermodynamische temperatuur, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de constante van Boltzmann k, die is vastgesteld op 1,380 649 × 10-23, uitgedrukt in de eenheid J•K-1, waarbij J•K-1 gelijk is aan kg•m2•s-2•K-1 en de kilogram, de meter en de seconde volgen uit h, c en de cesiumfrequentie..
Afbeelding vanbeeldmiddenoverzicht
BeeldmiddenoverzichtDigitale vluchtrapportage met de metadata van de luchtfoto's die tijdens de vlucht zijn gemaakt. van de voorjaarsvlucht van 2020 van Beeldmateriaal.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beeldmiddenoverzichtDigitale vluchtrapportage met de metadata van de luchtfoto's die tijdens de vlucht zijn gemaakt.Breder
  • metadata (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beeldmiddenoverzichtDigitale vluchtrapportage met de metadata van de luchtfoto's die tijdens de vlucht zijn gemaakt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beeldmiddenoverzichtDigitale vluchtrapportage met de metadata van de luchtfoto's die tijdens de vlucht zijn gemaakt.Gerelateerd
  • Het Waterschapshuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • luchtfoto (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg