kelvin

Eigenschappen

Voorkeurslabelkelvin
AfkortingK
DefinitieEenheid van thermodynamische temperatuur, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de constante van Boltzmann k, die is vastgesteld op 1,380 649 × 10-23, uitgedrukt in de eenheid J•K-1, waarbij J•K-1 gelijk is aan kg•m2•s-2•K-1 en de kilogram, de meter en de seconde volgen uit h, c en de cesiumfrequentie.
Toelichting op definitie(bron: Meeteenhedenbesluit 2006)


De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, een van de zeven basiseenheden van het SI-stelsel.

De schaal is genoemd naar de Britse fysicus William Thomson (1824-1907), die later in de adelstand werd verheven als Lord Kelvin.
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-1906, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelvin_(eenheid)
Afbeelding van225px-CelsiusKelvinThermometer.jpg
Thermometer met een schaal in graden Celsius en een Kelvinschaal.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kelvinBreder
kelvinBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg