stijghoogte


Eigenschappen

Voorkeurslabelstijghoogte
Afkortingh, STIJGHTE
DefinitieIn de verzadigde zone kan deze grootheid worden gemeten met een piëzometer waarvan de hoogte t.o.v. een referentievlak bekend is. De som van drukhoogte en plaatshoogte.
Synoniemstijghoogten
Toelichting op definitieIn de onverzadigde zone komt deze overeen met de afstand tussen het tensiometerpeil, gemeten in het beschouwde punt, en het referentieniveau ten opzichte waarvan de plaatshoogte is bepaald. (bron: Aquo)


De som van de drukhoogte en plaatshoogte overeenkomend met de afstand van het peil dat met een tensiometer uitmondend in het beschouwde punt, kan worden gemeten, tot het referentieniveau ten opzichte waarvan de plaatshoogte is bepaald. (bron: DIV)

De stijghoogte is het potentieel peil van het wateroppervlak van grondwater, gemeten vanaf een bepaald niveau (bijvoorbeeld Normaal Amsterdams Peil (NAP), maar meestal de hoogte van de bodem). Het is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou slaan. In het geval van een artesische bron kan dit boven het aardoppervlak uitkomen.

De stijghoogte komt rechtstreeks overeen met de hydrostatische druk gemeten in bijvoorbeeld meter waterkolom. Stijghoogtes of waterdruk kunnen worden gemeten met een piëzometer. De stijghoogte wordt uitgedrukt in lengte-eenheden zoals de meter. (bron: Wikipedia)

De gemeten waterstand in een piëzometer is de stijghoogte. Het geeft de druk van het grondwater aan ter hoogte van de piëzometerfilter. (bron: Ecopedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-49ce78f7-64d8-467d-aba3-aec144de7600, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stijghoogte, https://www.ecopedia.be/encyclopedie/stijghoogte
Afbeelding van4431-master.jpg


4425-master.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stijghoogteBreder
stijghoogteBron van
stijghoogteGerelateerd
stijghoogteLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stijghoogteoppervlak (Begrip)Deel vanstijghoogte
piëzometer (Begrip)Gerelateerdstijghoogte
Rdf.jpg