Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

Eigenschappen

VoorkeurslabelStichting Toegepast Onderzoek WaterbeheerHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies.
AfkortingSTOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies.
DefinitieHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. en provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt..
Toelichting op definitieSTOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.) in Nederland. STOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennisKennis is dat wat geweten en toegepast wordt door een individu, groep individuen of een (ander) onderdeel van de maatschappij. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. voor staan, goedZaak of vermogensrecht uit te voeren. Deze kennisKennis is dat wat geweten en toegepast wordt door een individu, groep individuen of een (ander) onderdeel van de maatschappij. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijkEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt.-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak..

STOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. werkt in hoge mate vraaggestuurd. We inventariseren nauwgezet welke kennisvragen waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. hebben en zetten die vragen uit bij de juiste kennisleveranciers. Het initiatief daarvoor ligt veelal bij de kennisvragende waterbeheerders, maar soms ook bij kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit tweerichtingsverkeer stimuleert vernieuwing en innovatie. Vraaggestuurd werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. betekent ook dat we zelf voortdurend op zoek zijn naar de ‘kennisvragen van morgen’ – de vragen die we graag op de agenda zetten nog voordat iemand ze gesteld heeft – om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst.

STOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. ontzorgt de waterbeheerders. Wij nemen de aanbesteding en begeleiding van de gezamenlijke kennisprojecten op ons. Wij zorgen ervoor dat waterbeheerders verbonden blijven met deze projectenSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. en er ook 'eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten)' van zijn. Dit om te waarborgen dat de juiste kennisvragen worden beantwoord. De projectenSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. worden begeleid door commissiesGroep personen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven. waar regionale waterbeheerders zelf deel van uitmaken. De grote onderzoekslijnen worden per werkveld uitgezet en verantwoord door speciale programmacommissies. Ook hierin hebben de regionale waterbeheerders zitting.

STOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, maar ook de regionale waterbeheerders onderling. Door de samenwerking van de waterbeheerders binnen STOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. zijn zij samen verantwoordelijk voor de programmering, zetten zij gezamenlijk de koers uit, worden meerdere waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. bij één en het zelfde onderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. betrokken en komen de resultatenVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. sneller ten goede van alle waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd..
Voorbeeldhttps://www.youtube.com/user/STOWAvideo
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.stowa.nl/, https://www.stowa.nl/over-stowa
Afbeelding van2020-06-24-Stowa_logo_2.png
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Stichting Toegepast Onderzoek WaterbeheerHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies.Breder
  • stichting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Stichting Toegepast Onderzoek WaterbeheerHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg