kostentoedeling

Eigenschappen

Voorkeurslabelkostentoedeling
AfkortingKTD
Toelichting op definitieDe kostentoedeling wordt in twee stappen vastgesteld. Eerst wordt bepaald welk percentage de ingezetenen (de ‘algemene’ categorie) moeten betalen. Het resterende deel wordt verdeeld over de categorieën gebouwd en ongebouwd (de ‘specifieke’ categorieën). Ingezetenen betalen een bedrag per huishouden. Het bedrag dat de categorie gebouwd betaalt, wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het huis. Het bedrag van de categorie ongebouwd wordt bepaald op basis van het aantal hectaren. Binnen een categorie kan een verder onderscheid gemaakt worden tussen klassen. Vooral binnen de categorie ongebouwd worden vaak nog omslagklassen (groepen) onderscheiden die in verschillende mate afhankelijk zijn van het waterschap. Zo kan het voorkomen dat voor hoger gelegen grond minder hoeft te worden betaald dan voor lager liggende gebieden. Het is lastig om in een percentage uit te drukken welk belang iedere categorie heeft bij het waterschap. Hier zijn geen objectieve indicatoren voor. Daarnaast is het waterschap niet vrij bij het vaststellen van het belang. De waterschappen dienen zich te houden aan de voorwaarden die worden gesteld in de Waterschapswet. De provincies zorgen voor een verdere invulling van de wet en leggen de uitgangspunten vast. Waterschappen dienen binnen deze regels en uitgangspunten te werken en moeten goede redenen hebben om hier van af te wijken. Wanneer een waterschap een kostentoedelingsverordening heeft vastgesteld dan moet dit nog worden goedgekeurd door de provincie. De provincies hebben dus het laatste woord.
Exacte overeenkomsthttps://www.coelo.nl/images/rapporten/Wie_betaalt_wat_kostentoedeling_bij_waterschappen.pdf
Werkinstructiehttp://projecten/wiki/SitePages/Normblad%20Kostentoedeling%20Natuur.aspx

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kostentoedelingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg