B-Flo

Eigenschappen

VoorkeurslabelB-FloB-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig.
DefinitieB-FloB-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig. is een amfibisch maai- en veegwerktuig.
Toelichting op definitieWerkzaamheden waarvoor de B-FloB-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig. wordt ingezet zijn onderhoud van vijversGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap., slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat., oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt., taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak., merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en natuurgebieden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.bouwmeester-bv.nl/producten/b-flo/
Afbeelding vanB-Flo.jpg
B-FloB-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig..
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
B-FloB-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig.Breder
  • maaiboot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
B-FloB-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg