faunaduiker


Eigenschappen

Voorkeurslabelfaunaduiker
DefinitieDuiker die geen waterbeheerfunctie vervult maar is bedoelt om kleinere dieren naar de andere kant van de weg te helpen (ook wel eco-duiker).
Synoniemfaunaduikers, eco-duiker, eco-duikers, droge ecoduiker
Toelichting op definitieDroge ecoduiker: Eco-duiker waarin geen water staat en die als doorgang dient voor landdieren.
Bijna overeenkomsthttp://anw.inl.nl/article/ecoduiker
Afbeelding vandroge ecoduiker of faunaduiker

Droge ecoduiker, Oude Dijk, Exloo.

droge ecoduiker A28, TT, Assen

Droge ecoduiker, A28, TT, Assen
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
faunaduikerBreder
faunaduikerBron van
faunaduikerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droog-natte ecoduiker (Begrip)Gerelateerdfaunaduiker
natte ecoduiker (Begrip)Gerelateerdfaunaduiker
Rdf.jpg