centrifugaalpomp

Eigenschappen

VoorkeurslabelcentrifugaalpompPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).
DefinitiePompWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).
SynoniemcentrifugaalpompenPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier)., schroefpompPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier)., schroefpompenPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-661197bc-ea4c-4752-aab3-902f8d9d22c1
Afbeelding vanSchematische weergave van een centrifugaalpomp

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
centrifugaalpompPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).Breder
  • pomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
centrifugaalpompPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
centrifugaalpompPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
gesloten schroefpomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredercentrifugaalpompPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).
open schroefpomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredercentrifugaalpompPomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).
Rdf.jpg