centrifugaalpomp


Eigenschappen

Voorkeurslabelcentrifugaalpomp
DefinitiePomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).
Synoniemcentrifugaalpompen, schroefpomp, schroefpompen, radiaalpomp, radiaalpompen
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Een centrifugaalpomp is een type turbopomp, die een vloeistof verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier).

Centrifugaalpompen verpompen de vloeistof door middel van centrifugaalkrachten. De eenvoudigste centrifugaalpomp bestaat uit een waaier die in een pomphuis kan ronddraaien. Op het pomphuis zijn de zuigleiding en de persleiding aangesloten. Een standaard centrifugaalpomp is niet in staat lucht te verpompen en is daarom niet-zelfaanzuigend.

Op de waaier staan de schoepen. De schoepen zijn meestal naar achter gebogen. Als de waaier gaat draaien krijgt de vloeistof, die in de waaier zit, een tangentiële snelheid (= snelheid in de richting van de cirkelomtrek). De middelpuntvliedende kracht of ook wel de centrifugale kracht die hierbij optreedt, zorgt ervoor dat de vloeistof naar de buitenomtrek van de waaier gedrukt wordt. Hierbij wordt de mechanische energie (de rotatie van de waaier) omgezet in potentiële en kinetische energie. De pompfabrikanten leggen zich er al jaren op toe de vorm van de schoepen voortdurend te verbeteren, om een zo gunstig mogelijke opbrengst met goed rendement te verkrijgen. De opvoerdruk die zo bekomen kan worden, is ook afhankelijk van deze vorm.

De drukverhoging is de potentiële energie en de toename van de snelheid is de kinetische energie. Men streeft naar een zo groot mogelijke druk. Dus is de snelheid van de vloeistof een ongewenst bijverschijnsel want de snelheid waarmee de vloeistof uit de waaier stroomt is te groot om gelijk in de persleiding gestuwd te worden. Daardoor treden er wervelingen op die voor een drukverlaging zorgen. Een grote snelheid geeft dus grote verliezen, dus dient de diameter van de persleiding groter te worden gekozen.

De snelheid van de vloeistof veroorzaakt ook een drukverhoging. Men probeert die snelheid om te zetten in druk. Die omzetting van snelheid in druk gebeurt in de diffusor, waar de kanalen geleidelijk wijder worden en waar de kinetische energie omgezet wordt in potentiële energie. Bij pompen waarbij de uittreedsnelheid trager is dan 15 m/s doet het pomphuis dienst als diffusor. Door het spiraalvormige pomphuis wordt een deel van de snelheid omgezet in druk. Vanwege de vorm van het pomphuis wordt deze ook 'slakkenhuis' genoemd.

De centrifugaalpomp is een van de meest gebruikte pompen, vooral voor het transport van vloeistoffen, zonder druk toe te voegen. De pomp wordt gebruikt in de procesindustrie, maar ook in de winning en zuivering van drinkwater en de verwerking van afvalwater en wordt ook vaak toegepast op baggerschepen.

De constructie is over het algemeen eenvoudiger dan die van verdringerpompen, wat meestal resulteert in een lagere aanschafprijs. Die lage aanschafprijs loopt echter snel op indien de pomp moet worden ingezet voor verpompen van abrasieve of corrosieve vloeistoffen. Ook kan de pomp moeilijk als zelfstandige doseerpomp worden ingezet. Voor een bepaalde pomp is er namelijk geen vast debiet, dit is afhankelijk van het werkingspunt van de pomp. Hier heeft een verdringerpomp al snel meer voordelen. (bron: Wikipedia)

Een radiaalpomp is een apparaat voor het verplaatsen van vloeistoffen. Een radiaalpomp bestaat uit een buis waarin een schroef draait die er uitziet als een scheepsschroef. Door het ontstane drukverschil komt de vloeistof in beweging.

Meestal is de schroefas verticaal opgesteld en maakt de buis een bocht van 90 graden. De schroefas steekt dan in de bocht in een afdichting door de buis heen. Op deze manier kan de schroef door een boven of naast de pomp geplaatste motor worden aangedreven. Schroefpompen hebben een geringe opvoerhoogte en vragen veel kracht. (bron: bultwiki)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-661197bc-ea4c-4752-aab3-902f8d9d22c1, https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrifugaalpomp, http://www.bulkwiki.nl/index.php?title=Radiaalpompen
Afbeelding vanSchematische weergave van een centrifugaalpomp


Centrifugal_4.png
1a:Pomphuis, 2: Waaier, 3:Pakkingbusdeksel, 4: Asafdichting, 5:Lagerstoel, 6: Pompas

390px-Warman_centrifugal_pump.jpg

Pomphuis ("slakkenhuis") van een centrifugaalpomp. Links de aanvoerzijde, boven de afvoerzijde.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
centrifugaalpompBreder
centrifugaalpompBron van
centrifugaalpompDeel van
centrifugaalpompLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gesloten schroefpomp (Begrip)Bredercentrifugaalpomp
open schroefpomp (Begrip)Bredercentrifugaalpomp
axiaalpomp (Begrip)Gerelateerdcentrifugaalpomp
Rdf.jpg