hydamo


Eigenschappen

Voorkeurslabelhydamo
DefinitieHyDAMO is een standaard datamodel, ontwikkeld door NHI, voor het modelleren van oppervlaktewatersystemen.
SynoniemHyDAMO
Toelichting op definitieCirculair modelleren van het oppervlaktewatersysteem.

Het NHI heeft een nieuwe standaard ontwikkeld voor het eenvoudig kunnen modelleren van het oppervlaktewatersysteem: HyDAMO. Het is een datamodel voor de hydroloog, met DAMO Watersysteem (HWH) als uitgangspunt, aangevuld met hydrologische data zoals sturing, ruwheden en koppelmogelijkheden met grondwatermodellen.

Deze ontwikkeling is gebaseerd op de behoefte van hydrologen om van het beheren van modellen naar het beheren van de data te komen. Ofwel, van een lineair modelleerproces naar een circulair modelleerproces. Het grote voordeel hiervan is dat er tevens een proces van valideren en terugmelden wordt ingericht, waarmee de kwaliteit en actualiteit van de brondata continu wordt verbeterd.

Ambitie
Het NHI heeft de ambitie om HyDAMO als standaard op te nemen in de landelijke standaard DAMO Watersysteem van het Waterschapshuis. Op deze wijze wordt het fundament voor circulair modelleren gelegd en toekomstbestendig gemaakt. Dit gaat gerealiseerd worden in de eerste helft van 2021 in de vorm van DAMO Watersysteem v2.2.

Ondertussen kunnen geodata beheerders en hydrologen al aan de slag met HyDAMO in haar huidige vorm. Diverse marktpartijen waaronder Sweco, HKV, RHDHV en Hydroconsult zijn al begonnen met het aansluiten van hun tools en software op HyDAMO.
Voorbeeldhttps://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/AGENDA/Agenda%202021/210121%20NHI%20dag/2021-02-10%20Verslag%20NHI%20dag.pdf
Exacte overeenkomsthttps://hkvconfluence.atlassian.net/wiki/spaces/DHYD/overview, http://www.nhi.nu/nl/index.php/uitvoering/actueel/hydamo/, https://docplayer.nl/114156962-Nhi-nederlands-hydrologisch-instrumentarium-nhi-module-oppervlaktewater-auteurs.html
Afbeelding vanhydamo workflow


hydamo workflow

hydamo workflow waterschap Hunze en Aa's
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydamoBreder
hydamoBron van
hydamoDeel van
hydamoGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
HyDAMO validatietool (Begrip)Brederhydamo
Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer (Begrip)Gerelateerdhydamo
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (Begrip)Gerelateerdhydamo
Rdf.jpgDatamodel opgezet voor de NHI module oppervlaktewater. HYDAMO is gebaseerd op DAMO watersysteem en aangevuld met hydrologische objecten en attributen zodat hiermee een gedetailleerd oppervlaktewatermodel gemaakt kan worden en een schematisatie van het oppervlaktewater in grondwatermodellen. HYDAMO vormt de basis voor de NHI database en workflow.