Nederlandse Encyclopedie begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelNederlandse Encyclopedie begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.
DefinitieBegrippen, betekenissen en definities die in de Nederlandse Encyclopedie zijn vastgelegd.
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.https://www.encyclo.nl/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten

Link naar collectie : Nederlandse Encyclopedie begrippen

Andere informatiebronnen