ecologisch maaien

Eigenschappen

Voorkeurslabelecologisch maaien
DefinitieEcologisch maaien of begrazingsvervangend maaien is een natuurvriendelijke manier van groenbeheer, waarbij door verschillen in beheerintensiteit een afwisselend beeld ontstaat. Binnen een gebied worden sommige delen intensief beheerd en dus kort en 'netjes' gehouden. Andere delen krijgen meer rust. Naast elkaar ontstaan zo korte vegetaties, bloemrijke graslanden en struweel- en zoomvegetaties. De natuurwaarde zal hierdoor toenemen.
Synoniembegrazingsvervangend maaien, natuurvriendelijk maaien
Toelichting op definitieHet veel toegepaste verschralings-maaibeheer, van één of twee keer per jaar maaien en afvoeren van het gewas beoogt graslanden met een grote natuurlijke rijkdom te ontwikkelen. Deze worden meestal bloemrijke graslanden of hooilanden genoemd. In de praktijk levert het maaien en afvoeren van het gewas -over de gehele oppervlakte- niet de gewenste biologische rijkdom. Daarom is vaak een ander, meer ecologisch maaibeheer gewenst. Daarvoor gaan we te rade bij de natuur zelf. Grote grazers vreten in hun terrein elke dag een beetje. De voorkeur voor (lekkere) soorten, hun afkeer voor de minder appetijtelijke soorten, het kuddegedrag en terreinvoorkeuren van de grazers maken dat er afwisselend wordt gegeten. Er ontstaan patronen in het terrein (kijk voor meer informatie hierover onder begrazing). Deze patronen zijn met mechanische middelen niet te imiteren, maar wel -vereenvoudigd- na te bootsen.

Bij een ecologisch maaibeheer wordt bij een maaibeurt niet de gehele oppervlakte gelijkmatig bewerkt. Er blijven altijd delen overstaan, die bij een volgende maaibeurt kunnen worden meegenomen. In het veld moet degene die maait rekening houden met de vegetatieontwikkeling, de soortensamenstelling, de bloei- en zaadzetperiodes, de aantrekkelijkheid, het aanzicht en de zichtlijnen in het terrein. Er wordt dus veel van de maaier verwacht. De maaier moet ervoor zorgen dat een visueel aantrekkelijk en gevarieerd terrein met een hoge natuurwaarde ontstaat. Door de afwisseling en het op tijd maaien van ruige of eenzijdige of bloeiarme vegetatiestructuren, blijft het terrein door het jaar een nette en gevarieerde aanblik houden. Als het qua ruimte mogelijk is, kan het maaisel in het terrein worden verwerkt. Het krijgt dan een ecologische functie. Een bijkomend voordeel is dat de afvoerkosten lager worden. (

Het uitgangspunt van ecologisch maaien is dat er rekening wordt gehouden met flora en fauna en de eigenschappen van het terrein. Het gras en de overige planten worden niet gelijktijdig afgemaaid. Dit verhoogt de biodiversiteit en geeft het terrein een gevarieerde aanblik.
Voorbeeldhttps://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/drentse-overheden-maken-werk-van-ecologisch-bermbeheer/
Exacte overeenkomsthttps://www.ecoplan.nl/inhoud/ecologisch_maaien/maaien.htm#:~:text=Ecologisch%20maaien%20of%20begrazingsvervangend%20maaien, Andere%20delen%20krijgen%20meer%20rust., https://www.gradientnatuurbeheer.nl/ecologisch-maaien/
Afbeelding van750e7bf9-6fab-4e79-8eec-9e68f0dbfda8.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecologisch maaienBreder
ecologisch maaienBron van
ecologisch maaienGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ecologiseren (Begrip)Gerelateerdecologisch maaien
Rdf.jpg