Metamodel Informatie Modellering


Eigenschappen

VoorkeurslabelMetamodel Informatie Modellering
AfkortingMIM
DefinitieMet het metamodel voor informatiemodellen (MIM) is een gemeenschappelijk vertrekpunt opgesteld voor het maken van informatiemodellen. Het model bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het model is dat de afspraken over meerdere bestuurslagen heen gaan.
SynoniemMIM, metamodel voor informatiemodellen
Toelichting op definitieOm alle informatiemodellen in Nederland nog beter op elkaar aan te laten sluiten is een metamodel ontwikkeld voor informatiemodellering. Hierin komt de modelleringskennis van onder meer Geonovum, Kadaster en VNG Realisatie samen.


MIM os een metamodel voor informatiemodellen en standaardiseert daarmee metagegevens. (bijv. naam, definitie, alias, toelichting)

Doelen van MIM:

 • De leesbaarheid en eenduidigheid van informatiemodellen te vergroten;
 • Informatiemodellen op zowel conceptueel als op logisch niveau te kunnen opstellen;
 • Informatiemodellen goed aan elkaar te kunnen koppelen op conceptueel en logisch niveau;
 • Tooling te kunnen ontwikkelen en (her)gebruiken voor alle partijen die kiezen voor dit metamodel;
 • Kennis uit verschillende organisaties te bundelen;
 • Op een meer geautomatiseerde werkwijze sneller en beter voorspelbaar uitwisselingsstandaarden op kunnen stellen;
 • Om interoperabiliteit tussen registraties te bevorderen


Relatiesoort of relatierol leidend in MIM

 • MIM bied 2 manieren om relaties te beschrijven.
 • Dit is een keuze die moet worden vastgelegd bij het informatiemodel.
 • Beide alternatieven gebruiken relatiesoort en relatierol, maar met andere regels

voor gebruik.

 • Alternatief 1: Verplichte benoeming van de naam van de relatie met de bijbehorende

metagegevens.

 • Alternatief 2: Verplichte benoeming van de rol van de target in een relatie met de bijbehorende metagegevens en optioneel de benoeming van de naam van de relatie.
Voorbeeldhttps://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/versie-ter-vaststelling-mim-12-verschenen, https://armatiek.nl/MIMPrimer/fietsenwinkel.html, https://imvertor-tst.armatiek.nl/demonstrator
Exacte overeenkomsthttps://www.geonovum.nl/geo-standaarden/metamodel-informatiemodellering-mim, https://www.noraonline.nl/wiki/MIM_(Metamodel_voor_informatiemodellen), https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim
Afbeelding vanMIM hanteert UML klassediagrammen

MIM hanteert UML klassediagrammen

MIM metamodel
MIM metamodel.

MIM voorbeeldmodel
MIM voorbeeldmodel.

Aquo IMWA Kunstwerk MIM.jpg

Aquo IMWA Kunstwerk2 MIM.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Metamodel Informatie ModelleringBreder
Metamodel Informatie ModelleringBron van
Metamodel Informatie ModelleringDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
constraint (Begrip)Deel vanMetamodel Informatie Modellering
domein (Begrip)Deel vanMetamodel Informatie Modellering
extern (Begrip)Deel vanMetamodel Informatie Modellering
objecttype MIM (Begrip)Deel vanMetamodel Informatie Modellering
relatierol (Begrip)Deel vanMetamodel Informatie Modellering
view MIM (Begrip)Deel vanMetamodel Informatie Modellering
Dublin Core (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
NEN 2660 (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
Resource Description Framework (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
Unified Modeling Language (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
alias (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
architectuur (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
associatie (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
attribuutsoort (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
codelijst (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
data (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
data element (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
data-architectuur (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
datatype (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
enumeratie (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
enumeratiewaarde (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
externe koppeling MIM (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
gegevensgroep (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
gegevensgroeptype (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
generalisatie MIM (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
gestructureerd datatype (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
informatie (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
informatiemodel (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
metamodel (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
multipliciteit (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
package (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
primitief datatype (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
referentielijst (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
relatie (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
relatieklasse (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
relatiesoort (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
union MIM (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
wijsheid (Begrip)GerelateerdMetamodel Informatie Modellering
Rdf.jpgMIM 1.1 kan naast UML ook worden uitgedrukt in Linked Data
Dit is een hele andere kijk op modelleren dan UML, waarbij alles wordt uitgedrukt in 3 dingen:

 • een subject,
 • een predicaat
 • een object (Martijn is een gismedewerker)


 • RDF is de taal waarmee Linked Data wordt beschreven
 • Voor elk van de modelelementen van het MIM is een klasse en/of eigenschap

gedefinieerd in termen van RDF, RDFS en OWL.

MIM uitdrukken in linked data
MIM uitdrukken in linked data.

Kern: Linked data metadatamodel

Relatie voorbeelden MIM
Relatie voorbeelden MIM.