zekerheidsstelling


Eigenschappen

Voorkeurslabelzekerheidsstelling
DefinitieEen zekerheidsstelling is een verzamelterm voor alle manieren waarop een schuldenaar de schuldeiser (meer) zekerheid geeft dat de schuld wordt voldaan.
Synoniemzekerheidsstellingen
Toelichting op definitieDie zekerheid kan bijvoorbeeld worden gegeven doordat een derde partij borg gaat staan voor de schuld, door het afgeven van een bankgarantie of door een afgesproken bedrag bij een onafhankelijke beheerder, zoals de notaris, te parkeren. Ook een hypotheek is een vorm van zekerheidsstelling. (bron: www.notaris.nl)

Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/akkoord-met-nam-over-zekerheidsstelling-voor-bodemdalingsschade/
Exacte overeenkomsthttps://www.notaris.nl/vertaal/zekerheidsstelling
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zekerheidsstellingBreder
zekerheidsstellingBron van
zekerheidsstellingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgVoorbeeld:
28 juni 2023
De provincie Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Groningen Seaports (GSP) hebben met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) overeenstemming bereikt over zekerheidsstelling voor een bedrag van 500 miljoen euro. Hiermee is er vanaf nu zekerheid over de vergoeding van bodemdalingsschade door gaswinning.

De zekerheidsstelling houdt in dat wanneer NAM schadevergoeding moet betalen op basis van de overeenkomst Groningen-NAM uit 1983, de partijen de garantie hebben dat de NAM kan voldoen aan deze verplichting. Het gaat dan om schade aan waterbouwkundige infrastructuur als dijken, bruggen en gemalen.