schuld


Eigenschappen

Voorkeurslabelschuld
DefinitieIemand heeft een schuld aan een ander en is een schuldenaar of debiteur, als die ander een vordering, veelal uitgedrukt in geld, op de eerstgenoemde heeft. Een schuld kan ontstaan doordat een dienst of goed bij levering niet direct wordt voldaan.
Synoniemschulden
Toelichting op definitieDe schuld geldt als vreemd vermogen en vormt samen met het eigen vermogen de passiva.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Schuld_(debet)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schuldBreder
schuldBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belastingschuld (Begrip)Brederschuld
debiteur (Begrip)Gerelateerdschuld
schuldeiser (Begrip)Gerelateerdschuld
zekerheidsstelling (Begrip)Gerelateerdschuld
Rdf.jpg