ongeclassificeerd ding


Eigenschappen

Voorkeurslabelongeclassificeerd ding
DefinitieDing dat niet geclassificeerd is.
Toelichting op definitie(bron: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4897

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ongeclassificeerd dingBreder
ongeclassificeerd dingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-knooppunt (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-qh-relatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-randvoorwaarde (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-rekenpunt (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-schematisatiepunt (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-segmentpunt (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-stuurwaarde (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-uitvoerpunt-instelling (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-uitvoertraject (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-uitvoerwaarde (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-vak (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
1d-vak-uitvoertraject (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Apache Spark (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Application service provider (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Bedrijfsvergelijkingen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Cross Origin Resource Sharing (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Droge Voeten 2050 (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Europese Unie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Gegevensknooppunt Waterschappen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
LLWS (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Passive Integrated Transponder (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Platform Open Overheidsinformatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Recht van de Europese Unie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Regionale Energiestrategie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Waardering Onroerende Zaken object (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Waterschapspeil (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Wet van Lambert-Beer (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
aanvang condities ijking (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
abductie (filosofie) (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
abiotisch (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
activiteit per stap per rechtsverhouding (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
adhesie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
adviesaanvraag (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
afgeleide (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
afscheider (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
afslibbaar (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
afsteken (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
afstromingdiagram (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
afwerkingslaag (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
aggregatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
ambivalentie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
anker (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
anonimiseren (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
aquatisch (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
archief (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
basis op orde (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bebording (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bebouwingsconcentratie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bedenking (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bedrijfsvoering (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
belasting (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
belastingjaar (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bellyboat (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bemonsteringswijze (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
benutten (van regenwater) (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
berging (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
berging (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bermfactor (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
beweegreden (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bezwijkmechanisme (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
biosfeer (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
blijvende hardheid (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
blurren (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
bochtverlies (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
branden (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
breedspoor (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
carcinogeen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
categorie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
categorietelling (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
chemische synthese (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
cloud computing (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
code (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
cohesie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
combi wasplaats (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
commen ground (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
communicatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
compartiment (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
compositie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
contractiecoëfficiënt (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
criminaliteit (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
cyberbeveiliging (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
cyberoorlog (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
cyberspace (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
cytotoxisch (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
deliverables (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
detectiegrens (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
diadroom (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
directe uitvoeringsuitgaven (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
domein (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
dosis-effectrelatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
drempel (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
droge strand (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
drukhoogte (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
dwarstransport (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
ecotype (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
effect (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
energie- en grondstoffenfabriek (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
energiehoogte (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
energiehoogte (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
engineering (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
epidemie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
erf (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
etmaalgemiddelde (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
eutrofiëring (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
extern (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
extinctie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
extinctiecoëfficiënt (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
extrapolatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
fase (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
fotografie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
fuik (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
fuik (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
functie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
fysiotoop (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
garantievak (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
geconstateerd gebruik (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
gehalte (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
geurverdunningfactor (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
gloeirest (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
gloeiverlies (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
granulaire laag (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
granulaire samenstelling (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
grondverbetering (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
handelingsnaam (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
handhavingactie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
handhavingsinstrument (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
handhavingsprocedurestap (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
heave (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
heave (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
helderheid (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
hittestress (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
homogeniteit (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
ijsbezetting (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
illustratie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
infiltratie-intensiteit (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
infiltratievoorziening (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
inspraak (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
instellen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
integratielaag (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
internet (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
interpolatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
invloed (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
inwinning (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
jaarvracht (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
juridisch instrumentarium (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
kalenderen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
kenmerk (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
kielzog (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
klimaatadaptief (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
klimaatbestendig (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
knijp (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
korreloriëntatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
kwelweg (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
luminescentie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
maansculminatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
mangat (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
meetapparaattype (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
meetnetinhoud (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
meettocht (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
mestbassin (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
mestbewerking (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
meting onderhoudsschema (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
middelen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
model (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
monsterwegingsfactor (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
multipliciteit (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
mutatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
mutatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
mutatiesignalering (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
nadir (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
niet-kerende grondbewerking (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
nota waterhuishouding (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
omloopriool (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
onderdeel (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
onderhoud/meting planning/uitvoering (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
ontplofbare oorlogsresten (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
opkisten (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
opmerking (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
orde (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
overstorthoogte (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
palenwand (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
pneumatiek (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
populatiedynamica (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
primair doel meting (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
prioriteithoofdcluster (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
prioriteitscluster (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
procedure (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
profiel groep (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
prognose (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
pseudonimiseren (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
raaklijn (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
rapportagegrens (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
rechtssubject (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
redoxreactie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
regeringsvorm (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
regiem (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
rijplaat (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
saliniteit (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
scheepvaart (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
schuld (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
sensor drift (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
signaleren (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
smalspoor (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
straal (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
stratificatie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
sturing (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
teratogeen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
tijdelijke hardheid (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
toetsen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
toetsing (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
toezicht (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
toezichthouder (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
trechter (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
uitlekken (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
uniciteit (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
vaart (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
veranderen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
verbindingsmof (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
verontreiniging (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
view MIM (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
volgstroom (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
waadbroek (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
waterkant (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
waterontspanner (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
watersysteembenadering (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
watervraag (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
webfeed (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
werkelijkheid (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
wervel (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
wervelkolom (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
wet van Chézy (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
zandfractie (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
zandvang (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
zenit (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
zorgplicht bomen (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
zoutgradiënt (Begrip)Brederongeclassificeerd ding
Rdf.jpg