deliverables


Eigenschappen

Voorkeurslabeldeliverables
DefinitieEen deliverable is een materieel of immaterieel goed of dienst geproduceerd als resultaat van een project dat bedoeld is om aan een klant te worden geleverd (intern of extern). Een deliverable kan een rapport, een document, een softwareproduct, een serverupgrade of een andere bouwsteen van een algemeen project zijn.
Toelichting op definitieEen deliverable kan bestaan ​​uit meerdere kleinere deliverables. Het kan ofwel een resultaat zijn dat moet worden bereikt (zoals in "Het bedrijf zegt dat winstgevend worden dit jaar een resultaat is") of een output die moet worden geleverd (zoals in "Het resultaat voor het voltooide project bestaat uit een speciaal elektronisch apparaat en de besturingssoftware").

Sommige deliverables zijn afhankelijk van het feit dat andere deliverables eerst worden voltooid; dit is gebruikelijk bij projecten met meerdere opeenvolgende mijlpalen. Op deze manier is veel tijdwinst mogelijk, waardoor de uiteindelijke leveringstermijn van het hele project aanzienlijk wordt verkort. Deze ontwerpactiviteit kan in de tekeningen worden weergegeven met een "wolk" rond een nog niet ontworpen onderdeel, wat betekent: "dit onderdeel (grootte, of andere kenmerken) wordt later bestudeerd". Het afgerekende deel kan worden "geleverd" aan de geïnteresseerden.

Een deliverable verschilt van een projectmijlpaal doordat een mijlpaal een meting is van de voortgang in de richting van een output, terwijl de deliverable de output is die aan een klant of sponsor wordt geleverd. Voor een typisch project kan een mijlpaal de voltooiing van een productontwerp zijn, terwijl het resultaat het technische diagram of een gedetailleerd ontwerprapport van het product kan zijn.

In technische projecten kunnen deliverables verder worden geclassificeerd als hardware , software of ontwerpdocumenten . Bij gecontracteerde inspanningen kan deliverable verwijzen naar een item dat specifiek vereist is in contractdocumenten, zoals een item op een lijst met contractgegevensvereisten of vermeld in de werkomschrijving. (Bron: Wikipedia)

Deliverables zijn de producten, diensten en resultaten die we in een project produceren. Dat betekent dat een product iets kan zijn dat zo groot is als het doel van het project zelf of de rapportage die deel uitmaakt van het grotere project. Daarmee zijn deze bouwstenen de hoeksteen voor het succes van het project.

Definities van deliverables:

  • Een materieel object of immateriële output die we aan de klant leveren als onderdeel van een project.
  • Het resultaat van een project dat waarde heeft voor de klant.
  • De producten van een project die bijdragen aan de te realiseren doelstellingen.
Bron: itpedia.nl.
Exacte overeenkomsthttps://en.wikipedia.org/wiki/Deliverable, https://www.begrippenxl.nl/pldn/nl/page/Deliverables, https://www.itpedia.nl/2017/07/03/wat-zijn-deliverables/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deliverablesBreder
deliverablesBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
application programming interface (Begrip)Brederdeliverables
datamodel (Begrip)Brederdeliverables
dataset (Begrip)Brederdeliverables
kennisbank (Begrip)Brederdeliverables
ontologie (Begrip)Brederdeliverables
taxonomie (Begrip)Brederdeliverables
thesaurus (Begrip)Brederdeliverables
Rdf.jpg