aquatisch

Eigenschappen

VoorkeurslabelaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.
DefinitieAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.
Toelichting op definitieEen aquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water. is bijvoorbeeld een vijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap. of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrischTerrestrisch betekent letterlijk Aards; in sommige betekenissen wordt ermee bedoeld: op het land. wat aan landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. gebonden betekent.


Het water betreffend. Tegenstelling: terrestrischTerrestrisch betekent letterlijk Aards; in sommige betekenissen wordt ermee bedoeld: op het land.. Marechal, P., Woordenwijzer EcologieDe leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu.. Reaal Uitgevers, Lisse, 1991. (AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.)

In het water levend, op het water betrekking hebbend. 
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ecopedia.be/encyclopedie/aquatisch, https://www.aquo.nl/index.php/Id-c5e2ad6a-3f2f-43bc-9c52-5b4b7e6161e1
Afbeelding van2444-master.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.Breder
  • ongeclassificeerd ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.Gerelateerd
  • aquatisch ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waterdier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.
aquatische landbouw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.
aquatisch ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.
Rdf.jpg