internet


Eigenschappen

Voorkeurslabelinternet
DefinitieHet internet is een wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Request for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. Om het internet goed te laten werken, zijn afspraken gemaakt over protocollen voor gegevensuitwisseling tussen computers. Een van die protocollen is het Internetprotocol (IP).
Toelichting op definitieDe oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gebouwd militair netwerk, dat later voor algemeen gebruik geschikt is gemaakt vanuit Amerikaanse universiteiten. Inmiddels is het internet een mondiaal fenomeen, dat het karakter van massamedium heeft gekregen. Als een van de succesfactoren wordt wel genoemd dat het volledige internet eigendom van niemand is, terwijl de fysieke onderdelen wel degelijk een eigenaar hebben. In het dagelijkse spraakgebruik wordt met internet vaak het wereldwijde web bedoeld, maar dat is slechts een van de vele diensten die kunnen worden gebruikt via het internet. Andere bekende diensten zijn e-mail, IP-telefonie, FTP en Usenet.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
internetBreder
internetBron van
internetGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
cloud computing (Begrip)Deel vaninternet
Distributed denial of service aanval (Begrip)Gerelateerdinternet
cyberspace (Begrip)Gerelateerdinternet
datalek (Begrip)Gerelateerdinternet
internetfraude (Begrip)Gerelateerdinternet
ransomeware (Begrip)Gerelateerdinternet
virtueel particulier netwerk (Begrip)Gerelateerdinternet
Rdf.jpg