datalek


Eigenschappen

Voorkeurslabeldatalek
DefinitieEen datalek wordt gedefinieerd als het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan een onvertrouwd publiek.
Synoniemdatalekken
Toelichting op definitieVrijgekomen persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door privébedrijven voor zogenaamde ‘direct marketing’, zonder dat de personen in kwestie daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Het kan ook zo zijn dat er bij dergelijke datalekken informatie wordt verspreid over betaalwijzen of betaalmiddelen, wat dan terug een risico inhoudt voor frauduleuze bankverrichtingen. Verder kunnen de gegevens ook bekeken worden via zoekmachines, wat op zich dan kan leiden tot identiteitsfraude. Dergelijke gegevens kunnen eventueel ook gebruikt worden om spam te versturen.

Datalekken kunnen ook een positieve en negatieve uitwerking hebben op de bedrijfsreputatie van de betrokken organisatie. (bron: Wikipedia)

Bij een datalek gaat het om vernietiging, verlies, wijziging, of het delen van persoonsgegevens zonder dat dat de bedoeling was.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, pasfoto, banknummer, BSN nummer, kopie paspoort, politieke voorkeur en seksuele geaardheid.

Persoonsgegevens worden beschermd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in 2018 in werking trad.

Een datalek ontstaat door een beveiligingsprobleem (via hack of phisingmail bijvoorbeeld) waardoor persoonsgegevens toegankelijk worden voor derden. Of door een menselijke fout (versturen van mail aan de verkeerde persoon of het niet gebruiken van de BCC functie bij meerdere ontvangers).

Een datalek hoeft niet persé online te ontstaan. Het verlies van je laptop of telefoon kan ook leiden tot een datalek. Op je telefoon staan veel persoonsgegevens. Als een derde die gegevens kan bekijken is er sprake van een datalek. Dan moet nog wel eerst je wachtwoord gekraakt worden, maar toch. Een moeilijk wachtwoord is ook hier belangrijk.

Melden van een datalek moet binnen 72 uur na het ontdekken van het datalek. Bij niet melden kan de AP een boete opleggen. De AP kan tot € 20 miljoen (of max 4% van de wereldwijde jaaromzet) als boete opleggen bij het overtreden van de AVG. Booking.com kreeg vorig jaar bij voorbeeld een boete van € 475.000,- vanwege het te laat melden van een datalek. (bron: Hunze en Aas)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Datalek
Afbeelding vancybercrime.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
datalekBreder
datalekBron van
datalekDeel van
datalekGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
uitlekken (Begrip)Gerelateerddatalek
Rdf.jpg