handhavingactie


Eigenschappen

Voorkeurslabelhandhavingactie
DefinitieActies die gericht zijn op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld.
Synoniemhandhavingacties
Toelichting op definitieElke activiteit die door (een) daartoe bevoegde instantie(s) wordt ondernomen naar aanleiding van een overtreding van een verbod of van een overtreding van voorschriften in ontheffing, Algemene Maatregel van Bestuur of vergunning. (bron: VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 109. / Zuiveringschap Limburg/Adventus / Aquo)


Actie gericht op de naleving van de wet
Het toepassen van een handhavingsinstrument

De acties die gericht zijn op het doen naleven van normen en voorschriften die door het waterschap zijn gesteld. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e94e0737-d2da-4f55-bf9e-c8a4943d9816
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
handhavingactieBreder
handhavingactieBron van
handhavingactieGerelateerd
handhavingactieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
handhavingsinstrument (Begrip)Gerelateerdhandhavingactie
handhavingsplan (Begrip)Gerelateerdhandhavingactie
Rdf.jpg