ontheffing

Eigenschappen

VoorkeurslabelontheffingSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting.
DefinitieSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting.
SynoniemontheffingenSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting.
Toelichting op definitieInformatieplan Water 1987
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27308&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ontheffingSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting.Breder
  • vergunning/recht/overeenkomst (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ontheffingSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg