ecotype


Eigenschappen

Voorkeurslabelecotype
DefinitieOndersoort of ras dat speciaal is aangepast aan een bijzondere set van milieucondities.
Synoniemecotypes, ecotypen
Toelichting op definitieGenetisch vastgelegde aanpassing van een populatie aan een specifieke, lokale situatie. (bron: Krebs, 1972. / Aquo)
Voorbeeldhttps://www.researchgate.net/figure/The-dynamics-of-ecotype-formation-and-periodic-selection-within-an-ecotype-Circles_fig1_320389232
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ee0f0e48-c08b-4c8b-884c-12ff71754075
Afbeelding vanThe-dynamics-of-ecotype-formation-and-periodic-selection-within-an-ecotype-Circles.png
De dynamiek van ecotypevorming en periodieke selectie binnen een ecotype. Cirkels vertegenwoordigen verschillende genotypen en sterretjes vertegenwoordigen adaptieve mutaties. (A) Ecotype-vormingsgebeurtenis. Een mutatie of een recombinatie zorgt ervoor dat de cel een nieuwe ecologische niche kan bezetten en een nieuw ecotype kan oprichten. Een nieuw ecotype kan alleen worden gevormd als het oprichtende organisme een fitness-trade-off heeft ondergaan, waardoor het niet met succes kan concurreren met het ouderlijke ecotype in het oude. (B) Periodieke selectiegebeurtenis. Een periodieke selectiemutatie verbetert de fitheid van een individu zodat de mutant en zijn nakomelingen alle andere cellen binnen het ecotype overtreffen; deze mutaties hebben geen invloed op de diversiteit binnen andere ecotypes omdat ecologische verschillen tussen ecotypes directe concurrentie verhinderen. Periodieke selectie leidt tot het onderscheiden van ecotypes door de divergentie binnen maar niet tussen ecotypes te zuiveren.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecotypeBreder
ecotypeBron van
ecotypeGerelateerd
ecotypeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg