blurren

Eigenschappen

VoorkeurslabelblurrenDigitaal materiaal vervagen.
DefinitieDigitaal materiaal vervagen.
SynoniemgeblurdDigitaal materiaal vervagen., blurDigitaal materiaal vervagen., blurdeDigitaal materiaal vervagen., afgelaktDigitaal materiaal vervagen., aflakkenDigitaal materiaal vervagen.
Toelichting op definitieDigitaal materiaal, bijvoorbeeld foto's of teksten, of elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. daarbinnen vervagen of wissen, vaak om privacyredenen; ook: in het algemeen doen vervagen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ensie.nl/anw/blurren
Afbeelding van1482226302-drone-drones-fdf-flying-dutch-fenix-2016-tutorial.png
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
blurrenDigitaal materiaal vervagen.Breder
  • ongeclassificeerd ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
blurrenDigitaal materiaal vervagen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
blurrenDigitaal materiaal vervagen.Gerelateerd

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg