erf


Eigenschappen

Voorkeurslabelerf
DefinitieEen al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw.
Toelichting op definitieTerreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort, dat niet nader wordt ingewonnen en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing, verharding, en/of water.

Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort dat niet nader wordt ingewonnen en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing verharding en of water. (bron: Informatiemodel Grootschalige topografie)

Al of niet door terreinafscheidingen begrensd, onbebouwd stuk grond dat behoort bij en gelegen is om een boerderij. (bron: Digitaal Topografisch Bestand)

Begrensd terrein dat toebehoort aan een gebouw. (bron: NPR 4768)

Erf als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. (bron: Bouwbesluit 2012)

Een erf is een Fysiek Voorkomen Onbegroeid terrein
Exacte overeenkomsthttp://regelgeving.omgevingswet.overheid.nl/id/concept/Erf, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1171, https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/a_1305
Afbeelding vanerf
Erf

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
erfBreder
erfBron van
erfDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boerenerf (Begrip)Bredererf
Rdf.jpg