bebording


Eigenschappen

Voorkeurslabelbebording
DefinitieGeheel aan verkeersborden zoals gedefinieerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (1990).
Toelichting op definitie[Bron: ROA 2017] (bron: Stelsel RWS Basisspecificaties)


Een synoniem voor bebording is beplanking. Als bouwkundige term wordt met bebording vaak de dakbebording of het dakbeschot bedoelt. Daarnaast wordt de term bebording ook gebruikt als verzamelnaam om het geheel van verkeersborden aan te duiden. (Encyclo.nl)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-0321, https://www.encyclo.nl/lokaal/10776
Afbeelding vanbebording


einde bebouwde kom
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bebordingBreder
bebordingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dynamische bebording (Begrip)Brederbebording
Rdf.jpg