Recht van de Europese Unie


Eigenschappen

VoorkeurslabelRecht van de Europese Unie
DefinitieDe Europese Unie is uniek vergeleken met andere internationale organisaties in zoverre dat er een uiterst complex en hoog ontwikkeld systeem van intern recht bestaat dat supranationale werking en directe werking heeft binnen de autonome rechtsorde van de lidstaten (communautaire rechtsorde).
Toelichting op definitieEen verschil met de Verenigde Staten is dat het Europese recht wel derogeert aan het nationale recht van de lidstaten. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie namelijk beslist in twee arresten: Van Gend en Loos en Costa/ENEL. Onverschillig of een lidstaat ten aanzien van het internationale recht een monistisch of dualistisch stelsel hanteert, kent de EU een eigen rechtsorde. Deze rechtsorde heeft voorrang bij eventuele strijdigheid met nationale wetgeving van de lidstaten.

Er bestaan drie bronnen van gemeenschapsrecht:

  • primair recht: de verdragen van de Europese Unie
  • secundair recht: verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen; daarnaast kan de EU ook internationale verdragen sluiten
  • uitspraken van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Recht_van_de_Europese_Unie
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Recht van de Europese UnieBreder
Recht van de Europese UnieBron van
Recht van de Europese UnieDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg