redoxreactie


Eigenschappen

Voorkeurslabelredoxreactie
DefinitieEen redoxreactie is een reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen waarbij elektronen worden uitgewisseld (elektronenoverdracht). De term redox is een samenstelling van de begrippen reductie en oxidatie. Dit soort reacties wordt veel toegepast in batterijen en accu's. Ook roesten is een redoxreactie, namelijk de oxidatie van ijzer.
Synoniemredoxreacties
Toelichting op definitieBij een redoxreactie zijn een reductor (elektrondonor) en een oxidator (elektronacceptor) betrokken. Dit kunnen allerlei soorten deeltjes zijn, zowel ionen als moleculen. Er kunnen twee halfreacties opgesteld worden, namelijk het afstaan van elektronen door de reductor (oxidatie) en het opnemen van elektronen door de oxidator (reductie). Zolang de reductor en oxidator geleidend verbonden zijn, en er een elektrolyt beschikbaar is voor het ionentransport, kan de reactie plaatsvinden. De oxidator en reductor hoeven dus niet in direct contact met elkaar te staan.

Een reductor kan reageren met alle oxidatoren die sterker zijn dan zijn geconjugeerde oxidator. Andersom kan een oxidator reageren met alle reductoren die sterker zijn dan zijn geconjugeerde reductor.

Een redoxreactie wordt als aflopend beschouwd, als de elektrodepotentiaal van de oxidator 0,3 volt of meer hoger is dan die van de reductor. Als het verschil tussen de 0,3 en −0,3 volt is, stelt zich een evenwicht in en als de elektrodepotentiaal van de oxidator 0,3 of meer volt lager is dan die van de reductor, stelt men dat de reactie niet verloopt.
Voorbeeldhttps://www.jumo.nl/web/products/liquid-analysis/electrode-sensors
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Redoxreactie
Afbeelding van375px-Analytical_chemistry_7%266.png
Instrumenten voor analytische chemie.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
redoxreactieBreder
redoxreactieBron van
redoxreactieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg