bedenking


Eigenschappen

Voorkeurslabelbedenking
DefinitieHet schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken van een voorbehoud tegen een ontwerpbeschikking.
Toelichting op definitie(bron: VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 64. / Aquo))


De gemotiveerde bedenking die is ingebracht naar aanleiding van een gepubliceerde ontwerpbeschikking krachtens de vigerende wetgeving, zoals bedoeld in artikel 3.19, 3.24, 3.25 Algemene Wet Bestuursrecht. (bron: Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b036bb37-33a9-4449-bb62-61bfbc0e6dd8, https://www.aquo.nl/index.php/Id-da9fca1e-f9ef-4579-bc65-66b24ad25bec
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedenkingBreder
bedenkingBron van
bedenkingGerelateerd
bedenkingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
correspondentie (Begrip)Gerelateerdbedenking
Rdf.jpg